Montaże:

Katalog oferowanych przez nas zabudów: Pobierz Katalog 3,76MB
Automark Montaże to wydział, na którym wykonywane są zabudowy specjalistyczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny tychże urządzeń. Wykonywany jest w nim między innymi montaż:

Wszystkie zabudowy montowane są na podwoziach samochodowych między innymi takich jak: Na wydziale montażu przeprowadzane są również naprawy pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego podlegającego pod Urząd Dozoru Technicznego UDT. Wykonujemy także prace zlecone w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych oraz napraw i modernizacji.